Len pre profesionálnych používateľov

Použitie

  • Registrácia s prijateľnými obmedzeniami v použití.
  • Kvapalnejšia formulácia umožňuje ľahšie vyprázdnenie obsahu pri nízkych teplotách, bez zvyšku na stenách kanistrov.
  • Zlepšená bezpečnosť pri manipulácii, príprave a aplikácii postreku.

Špecialista na obilniny pred zberom

Prípravok môžete používať proti burinám a v silne zaburinených porastoch 10 dní pred zberom obilnín. Pri aplikácii herbicídneho prípravku má mať zrno vlhkosť maximálne 30 %. Klas už nie je zelený, ale žltý a do zrna sá dá ešte urobiť ryha nechtom.

Indikátory správneho termínu aplikácie

1) Vyberte 20 zŕn zo strednej časti klasu z rôznych častí pozemku a urobte do nich vryp, zrno sa už nedá nechtom preštipnúť a ostáva v ňom len vryp, zrno sa nedá ľahko rozpučiť a nepúšťa mliečnu šťavu.
2) Miesto pripojenia vretienka klasu ku steblu má už hnedú farbu.

Aplikácia na obilniny mimo množiteľských porastov

Účel aplikácie Roundup®Klasik PRO Poznámka
Množstvo na 100-150 l vody
Jednoročné buriny a uľahčenie kombajnového zberu 2–2,5 l
Pýr, vytrvalé buriny 3 l

Poznámka: Aplikujte, keď zrno obilnín (pšenice, jačmeňa) dosiahne 30 % vlhkosti, minimálne 10 dní pred zberom, maximálne 200 l vody/ha.

Špecialista na strnisko

Roundup®Klasik PRO, to je čisté pole

Vysporiadajte sa s burinami na strnisku po podmietke. Táto aplikácia je veľmi vhodná pre plodiny, ktoré sa sejú skoro na jar, ako jarný jačmeň, cukrová repa, slnečnica, kde sa nemôže dlho čakať na obrastanie burín, ale sa seje ihneď, len čo sa dá vstúpiť na pole. Po tejto aplikácii (na strnisko) sa v priebehu zimy uvoľnia živiny viazané v rizómoch a koreňoch burín. Má to veľmi priaznivý vplyv na rast plodín na jar, čistý a rýchly štart. Aplikácia na strnisko má význam i pre plodiny, ktoré sa sejú neskôr ako je sója a kukurica. Často sa stáva, že jar je studená a nie je dostatočné obdobie pre obrastanie burín pre jarnú aplikáciu pred sejbou. Roundup ®Klasik PRO má najvyššiu dlhodobú účinnosť na koreňový systém v porovnaní s inými glyfosátmi. Na strnisku sa už nezaoberáme plodinou, ale nastavujeme dávku prípravku podľa najodolnejších burin a prahu ich ekonomickej škodlivosti.

Roundup®Klasik PRO prináša najviac výhod:

  • 100 % prerušenie zeleného mosta chorôb a škodcov.
  • 100 % úspora vlahy oproti kultivácii.
  • Kultivácia už do 1 týždňa po aplikácii na vytrvalé buriny.
  • 3 x vyššia produktivita práce postrekovača oproti mechanickej kultivácii.

Doporučená dávka Roundup®Klasik PRO na pýr a iné trváce buriny je 3 l/ha.

Typ plevele Plevel Dávka v l/ha
Vytrvalé jednoděložné Pýr 3,0 
Jednoleté plevele Jednoděložné a výdrol obilovin 1,5
dvojděložné 2,3

Používajte prípravky povoleným spôsobom. Vždy sa riadte etiketou prípravku.