Len pre profesionálnych používateľov

Fakty

Základné informácie

Obsahuje 360 g/l glyfosátu vo forme 441 g/l glyfosátovej draselnej soli.

 • Produkt má výrazne lepšie vlastnosti v porovnaní s generickými glyfosátmi, pretože zloženie zvyšuje jeho výkon i v zhoršených podmienkach pri aplikácii.

Zmáčadlo

Roundup®Klasik PRO zmáčadlo

 • Obsahuje optimálny pomer účinnej látky a zmáčadla.
 • Zmáčadlo pomáha v prenikaniu a absorpcii účinnej látky bez poškodenia kutikuly (povrchová vrstva listu), čím je zabezpečený zvýšený príjem a rýchlejšia translokácia (transport) účinnej látky do koreňového systému, ako u generických prípravkov.

Bezpečnosť

Bezpečnostné listy ku produktom Roundup®Klasik PRO sú ku stiahnutiu tu.

Roundup história

Glyfosát, aktívna súčasť Roundupu a jeho herbicídny charakter

Glyfosát bol po prvýkrát vyrobený v laboratóriu Monsanta v máji 1970 chemikom Monsanta Dr. Johnom Franzom. Predbežné výsledky skleníkových testov boli k dispozícii na začiatku júna toho istého roku. Prvé výsledky boli tak sľubné, že mnoho druhotných testov bolo preskočených, aby mohli byť urýchlené poľné skúšky. Monsanto predstavovalo Roundup ako postemergentný, neselektívny herbicíd na niekoľkých svetových trhoch v roku 1974.

V súčasnosti je glyfosát najpoužívanejšiou účinnou látkou používanou na ochranu rastlín na svete. Je schválený pre aplikáciu do viac ako sto plodín a je účinný pri kontrole viac než 300 druhov burin.

Zdroje: sales 2009, Phillips McDougall, industry overview, 2010

Unikátne biologické vlastnosti glyfosátu a jeho vodou riediteľných solí sú (FRANCZ at al. 1997):

 • Je to širokospektrálny, neselektívny, postemergentný herbicíd s účinnosťou na všetky jednoročné a viacročné rastliny.
 • Glyfosát je systémový herbicíd, ktorý sa rýchlo prenáša z listov do koreňov, podzemkov a do apikálnych tkanív ošetrovaných rastlín.
 • V kontraste so svojou dobrou jednotkovou aktivitou pri aplikácii vo forme listového postreku, glyfosát nevykazuje v základe žiadnu preemergentnú alebo reziduálnu aktivitu i pri aplikácii vysokých dávok.
 • Ihneď, ako sa dostane do rastliny, glyfosát potlačuje kľúčový enzým, známy ako EPSPS syntáza. Potlačenie tohto dôležitého enzýmu zabraňuje rastline syntézu určitých aromatických aminokyselín, ktoré sú nevyhnutné pre rast rastliny. Vyššia forma života (cicavce, vtáci, plazy, obojživelníci a hmyz) tento enzým nemajú.

Mechanizmus pôsobenia

Glyfosát potlačuje enzým 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát syntázu (EPSPS) (Armhein et al. 1980), ktorý je prítomný v rastlinách, plesňiach a bakteriách, ale nie u zvierat. Potláčenie rastlinnej biosyntézy aromatickej aminokyseliny glyfosátom bolo po prvýkrát zaznamenané Jaworskim v roku 1972. Enzým EPSPS katalyzuje reakciu šikimát-3-fosfátu (S3P) a fosfoenolpyruvátu (PEP), pro tvorbu 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát (ESP). Toto je kľúčový krok v syntéze aromatických aminokyselín a nakoniec hormónov a ich rastlinných metabolitov. Reakcia EPSPS je predposledným krokom v ceste šikimovej kyseliny, ktorá produkuje dôležitý prechodný deliaci bod, chorismát (Franz et al. 1997). U glyfosátu nebol pozorovaný žiadny ďalší systém fungovania ani pri aplikácii vysokých dávok na glyfosát odolnú sóju a jarnú repku (Nandula et al. 2007).

Stála kontrola kvality a zloženia

Ku objaveniu fungovania glyfosátu ako inhibítoru EPSPS (Steinrucken a Amrheim 1980) došlo z veľkej časti vďaka rýchlemu nahromadeniu šikimovej kyseliny (Amrheim et al 1980), Ktorá teraz bežne slúži ako prostriedok na meranie glyfosátovej toxicity (Sing a shaner 1998).

Komerčné formulácie ROUNDUP

ROUNDUP prechádza neustálym vývojom v dôsledku neustáleho objavovania nových formulácii. Pre zmenu formulácii môže existovať mnoho dôvodov:

 • Zvýšenie účinnosti.
 • Zvýšenie spoľahlivosti výkonu za nepriaznivého počasia.
 • Štandardizácia formulácií.
 • Zjednodušenie produkcie a zvýšenie pracovnej bezpečnosti.

Formulácie Roundupu zahrňajú aktívnu zložku glyfosát vo forme solí, keďže kryštalická glyfosátová kyselina je málo rozpustná vo vode, zatiaľ čo jej soli sú ľahko rozpustné. Celosvetovo sú predávané draselné, sódne, IPA a amónne soli. V strednej a východnej Evrópe obsahujú rôzne produkty ROUNDUP buď IPA alebo draselné soli. V rastline je to však glyfosát a nie jeho soľ, ktorý spôsobuje herbicídny efekt a preto je pre používanie dôležité poznať obsah glyfosátu, aby bolo použité správne množstvo prípravku.

V dôsledku zmeny koncentrácie účinnej látky sa bude množstvo produktu tiež meniť.