Len pre profesionálnych používateľov

15. 4. 2016

Roundup nespôsobuje rakovinu

- k tomuto istému záveru došli odborníci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a experti jednotlivých členských štátov po dôkladnej revízii a ďalších vyhodnoteniach vlastností účinnej látky a pomocných látok u prípravku Roundup.

PDF