Rýchly, výkonný, flexibilný

Použitie

Na jar účinkuje i za menej vhodného počasia

Vysporiadajte sa s burinami skôr, ako zasejete. S prípravkom Roundup Flex to môžete urobiť I za menej vhodného počasia. Rýchly štart bez burin.

Lúky a pastviny (obnova trvalých trávnych porastov)

Pri hubení púpavy lekárskej sa vzhľadom na jej odolnosť odporúča ošetrenie dávkou až 4,5 l/ha.

Pred zberom plodín

Postrek nepoužívajte v množiteľských porastoch, ktoré pestujete s cieľom získania osiva. Pred zberom je najdôležitejšia rýchlosť účinku na burinu. Objem vody: repka 150 až 200 l/ha, obilniny 200 l/ha.

Obilniny (okrem množiteľských porastov)

Prípravok môžete používať proti burinám a v silne zaburinených porastoch 10 dní pred zberom obilnín. Pri aplikácii herbicídneho prípravku má mať zrno vlhkosť maximálne 30 %. Klas už nie je zelený a do zrna sa dá ešte urobiť ryhu nechtom.

Indikátory správneho termínu aplikácie

1) Vyberte 20 zŕn zo strednej časti klasu z rôznych častí pozemku a urobte do nich nechtom vryp - zrno už nemožno přeštípnout a zostáva na ňom iba vryp, zrno sa neroztlačí a nepúšťa mlieko.
2) Miesto pripojenia vretienka klasu ku steblu má už hnedú farbu.

Aplikácia na obilniny mimo množiteľské porasty

Účel aplikácie Roundup®Flex Roundup®Klasik Poznámka
množstvo na 150-200 l vody na hektar
Eliminácia zelených odnoží 1,4 l 2–2,5 l Aplikujte 7–10 dní pred zberom. Zrno pšenice dosahuje vlhkosti 30% menej.
Jednoročné buriny a uľahčenie mechanické úrody 1,4 l 2–2,5 l
Pýr, vytrvalé buriny 2,25 l 3 l

Poznámka: Aplikujte ihneď ako zrno obilnín (pšenica, jačmeň) dosiahne 30% vlhkosti, minimálne 10 dní pred zberom, maximálne 200 l vody / ha.

Repka ozimná

V repke je možné prípravok aplikovať najmenej 14 dní pred zberom, keď majú dve tretiny šešúľ hnedé zrná v strede horného podlažia. V strednom podlaží je vidieť na semene hnedé škvrny – líčkovanie. V stede spodného podlažia môžu byť semená zelené. Nepoužívajte lepidlá, ale plnú odporúčanú dávku Roundup®Flex, a úspech je zaručený.

 • Vyberte reprezentatívnu časť porastu a v ňom náhodne zvoľte 20 šešúľ na hlavnej stonke.
 • Otvorte každú šešuľu, aby ste skontrolovali, či zelené semená už zhnedli. Pokiaľ sú aspoň dve tretiny semien hnedých, a je to tak najmenej v 15 šešuliach, je správny čas na aplikáciu.
 • Pre kontrolu opakujte postup i pri ďalších rastlinách a v iných častiach plodiny.
 • Postrek vykonajte ihneď alebo najdlhšie do 4 dní. Za veľmi chladného počasia môžete prípravok aplikovať do 7 dní.
 • Nezabudnite dodržať optimálny interval 14-21 dní pred zberom.

Roundup®Flex – regulácia dozrievania pred zberom ozimnej repky

Agronóm pre zber potrebuje homogénnu zrelosť porastov, nízku vlhkosť a kvalitu semena. Ďalej potrebuje čas na zber a rýchly dovoz do skladu. Buriny už dnes nie sú najdôležitejším a hlavným problémom. Regulácia dozrievania s Roundupom pred zberom sa stala dôležitou súčasťou technológie zberu olejnatých semien a obilnín a výrazne znižuje náklady na zber a pozberovú úpravu.

Všetci predávajú glyfosát, rovnakú účinnú látku, ale výsledok najviac ovplyvní formulácia a zloženie zmáčadiel. Glyfosát musí byť čo najmenej závislý od poveternostných podmienok, kvality a množstva vody, vetra a teploty, pretože musí účinkovať za všetkých podmienok. Za sucha a pri vysokých teplotách rastlina zatvára prieduchy, tvorí voskovú vrstvičku, aby sa ochránila pred neproduktívnym výparom. Preto Monsanto už 40 rokov neustále vyvíja nové a účinnejšie formulácie Roundup, ktoré znamenajú náskok vo vývoji glyfosátov.

Roundup®Flex – receptúra s novým zložením prináša

 • účinok v horúcich a suchých podmienkach (teplota od 2 do 30 °C),
 • vynikajúcu odolnosť proti dažďu – stačí 1 hodina,
 • rýchlu absorpciu listami a transport v rastline až do koreňov – už do 6 hodín pri jednoročných burinách (vymrvenie obilnín) a za 4 dni pri vytrvalých burinách,
 • poskytuje dlhodobý účinok proti vytrvalým burinám po zbere.

Znížená náchylnosť na úlet kvapiek

Pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín, najmä pri desikácii často dochádza vplyvom vysokých teplôt a vetra k odpareniu a odletu na susedné pozemky, medze alebo vodné plochy. Je možné tomu predchádzať nastavením postrekovača alebo tiež zložením prípravkov. Roundup®Flex sa správa podobne ako voda a tvorí kvapky s veľkým objemom. Nové zloženie redukuje vytváranie malých kvapiek. Tým sa podstatne znižuje ich úlet mimo plochy aplikácie bez toho, aby sa museli pridávať ďalšie pomocné látky. Znížený úlet kvapiek až o 33 % zaistí vyššiu účinnosť pri rovnakej dávke prípravku a výrazne sa zníži vplyv nepriaznivých poveternostných podmienok.

Regulácia zrelosti semien a šešúľ

Proces vysychania je závislý od počasia, ale výhodou Roundupu®Flex je urýchlenie zrenia šešúľ a semien pri ktorom sa zníži praskanie šešúľ. Výsledkom je rýchlejšie zrenie a vysychanie semien – zníženie vlhkosti semien až o 5 %. Kombajnový zber je rýchlejší s nižšou spotrebou nafty a opotrebovaním. Zbieraná hmota sa v kombajne ľahšie oddeľuje a čistí, čo obmedzení straty pri zbere až o 15 %.

Vďaka prípravku Roundup®Flex, môže byť úspešná aplikácia I za menej priaznivých pôdmienok.Vďaka prípravku Roundup®Flex, môže byť úspešná aplikácia I za menej priaznivých pôdmienok. Dlhodobé výsledky výskumu a praxe ukazujú, že je potrebné použiť Roundup®Flex v dávke od 1,5 l/ha, optimálne 14-21 dní pred zberom. Roundup®Flex pôsobí v tejto dávke veľmi pozvoľna, preto je vhodnejší skorší termín aplikácie.
Často odporúčaný tank-mix s „lepidlom“ nezaistí vysychanie celej rastliny a dôjde k zvýšeniu strát pri zbere a čistení. Výhodnejšie a lacnejšie je použite vyššej povolenej dávky ako pridávať polovičnú dávku „lepidla“.

Nezávislý od množstva vody

Formulácia s novým zložením umožňuje ako jediná nezávislosť od množstva vody, oproti ostatným glyfosátom pri ktorých sa podľa koncentrácie mení účinok. Pri vysokých teplotách často ani 200 l nestačí, pretože sa veľká časť vody odparí skôr, ako dopadne do porastu.

Zvýšený účinok na celú rastlinu repky až k strnisku

Systematicky pracuje v celej rastline a napomáha vysychaniu celej rastliny. Zníži rozdiely v zrelostí šešúľ v jednotlivých poschodiach a obmedzí ich samovoľné otváranie, čo „lepidlo“ aplikované pred zberom nezaručí. Proces vysychania šešúľ a stonky repky je možné urýchliť zvýšením dávky (graf 1).

Roundup®Flex v ozimnej repke – flexibilný v dávke a termíne

PREDZBEROVÁ APLIKÁCIA V OBILNINÁCH

PREDZBEROVÁ APLIKÁCIA V OZIMNEJ REPKE

Odporúčania pre repku ozimnú

nízky až stredný výnosový potenciál, odroda - línie, hybrid (nižšie a tenšie stonky), bez silného zaburinenia (max. rentabilita), termín - 2/3 semien hnedé líčka vysoký výnosový potenciál, hybrid, robustná rastlina a stonka, vyrovnané zrenie, silné a vytrvalé buriny +
Aplikácia Roundup®Flex vždy najmenej 14 dní pred zberom >BBCH87
1,5 l/ha
Regulácia a zjednotenie zrelosti

neskoršie zrenie + buriny hybridná robustná rastlina a stonka, nevyrovnané zrenie, nevyrovnaný porast, buriny slabšie až silné, slabšie veľmi heterogénna zrelosť šešulí so snahou k porastaniu alebo ak očakávame veľmi dlhý alebo neskorý zber
Aplikácia Roundup®Flex vždy max. 14-21 dní pred zberom > BBCH87
2,3 l/ha + polovičná dávka lepidla (Elastiq 0,5 l / ha)
Na vytrvalé buriny a nevyrovnané zrenia šešulí

vysoký výnosový potenciál, hybrid, robustná rastlina a stonka, vyrovnané zrenie, silné a vytrvalé buriny + krátka doba do zberu.
Aplikácia Roundup®Flex vždy max. 17-21 dní pred zberom
2,8 l/ha
Na vytrvalé buriny

 

Strnisko

Roundup®Flex, to je čisté pole bez kompromisov
Vyrovnajte sa s burinou na strnisku a podmietke. Výhodou je, že môžete na strnisku odstrániť burinu a vymrvenie za každého počasia.

Roundup®Flex prináša najviac výhod:

 • 100 % prerušenie zeleného mostu chorôb a škodcov,
 • 100% úspora vlahy oproti kultivácii,
 • kultivácia už 6 hodín po aplikácii na jednoročné buriny,
 • 3× vyššia produktivita práce postrekovača oproti kultivácii.
Roundup®Flex Dávka na 1 ha
jednoročné trávy, vymrvenie obilia 2 – 3 listy, vymrvenie repky do prvých listov 1,4 l/ha
pred siatím, výsadbou plodín (jednoročné buriny) 1,4 l/ha
väčšina jednoročných do 15 cm výšky 1,4–1,9 l/ha
jednoročné buriny > 15 cm, jednoročné dvojklíčnolistové nad 6 pravých listov, pýr < 75 ks/m² 2,2 l/ha
väčšina vytrvalých burín, pýr > 75 ks/m², ostatné viacročné trávy 2,3–3,7 l/ha
bodliak, pichliač, palina 3,7 l/ha

Sady a vinice

Kontrola buriny v sadoch a viniciach

Ovocné sady a vinice predstavujú dôležitú úlohu v každej krajine, kde by mali produkovať dostatok kvalitného  ovocia za prijateľnú cenu. Tieto požiadavky možu byť splnené iba vtedy, ak sú  porasty udržiavané zdravé a v dobrej kondicii. Okrem výživy a ochrany proti chorobám a škodcom, je eliminácia burin zásadným prvkom, dôležitým k udržaniu vysokej úrovne produkcie. Najmä pri postupoch integrovanej ochrany rastlín, nemusia byť všetky druhy burin odstránené, ale môžu sa stať súčasťou produkčnej technológie vďaka svojím schopnostiam chrániť pôdu v kritickom období proti veternej a vodnej erózii.

Vzhľadom ku svojej vytrvalosti môžu spôsobovať viacročné buriny problem, je však potrebné regulovať i jednoročné druhy burín:

 • uberajú pôde vodu a živiny, čo spôsobuje straty na kvalite i množstve,
 • môžu byť hostiteľmi chorôb a škodcov, ktorí sa ďalej šíria do stromov a révy (napr. roztoče),
 • vytvárajú vlhkú mikroklímu, ktorá môže napomáhať určitým chorobám (napr. pleseň snežná, Perenospora, Venturia a pod.),
 • niektoré druhy burín majú allelopatickú schopnosť narušovať vývoj koreňov (napr. prstnatec obyčajný Cynodon dactylon, pýr plazivý – Elymus repens – tento môže byť však i užitočný na potlačovanie jednoročných burín medzi riadkami).

Druhové zloženie burín závisí od mnohých faktorov, ako napríklad typu pôdy, spôsobu produkcie (najmä pri viniči), veku vinice alebo sadu a klimatických podmienok. Druhy, ktoré sa tu často objavujú, sú:

Dvojklíčnolistové, klíčiace na jeseň a na začiatku zimy: kapsička pastierska – Capsella bursapastoris, turanec kanadský – Conyza canadensis, lipkavec obyčajný – Galium aparine, starček obyčajný Senecio Vulgare, hviezdica prostredná – Stellaria media.

Trávy klíčiace na jeseň a na začiatku zimy: stoklasovité – Bromus spp., jačmeň myší – Hordeum murinum.

Dvojkíčnolistové, klíčiace na jar: láskavcovité – Amaranthus spp., mrlíkovité – Chenopodium spp., žltnica maloúborová – Galinsoga parviflora, na piesčitých pôdach kotvičník zemný – Tribulus terrestris a slanobyľ draslomilná – Salsola kali.

Trávy klíčiace na jar: ježatka kuria – Echinochloa crus­galli, bérovité – Setaria spp., na piesčitých pôdach Cenchrus pauciflorus a ostropleva strapcovitá – Tragus racemosus.

Viacročné, dvojkíčnolistové: glejovka americká – Asclepias syriaca, povoja plotná – Calystegia sepium, vesnovka obyčajná – Cardaria draba, pichliač roľný – Cirsium arvense, pupenec roľný – Convolvulus arvensis, ostružina ježinová – Rubus caesius, púpava lekárska – Taraxacum officinale.

Viacročné trávy: smlz kroviskový – Calamagrostis epigeios, prstnatec obyčajný – Cynodon dactylon, pýr plazivý – Elymus repens.

Pre správné naplánovanie systemu kontroly burin je nutné vopred vyhodnotiť druhovú štruktúru burín. Aplikácia prípravku by mala byť väčšine prípadov obmedzená do riadku.Medzi ošetrenými riadkami sa môžu pestovať iné plodiny, alebo môže byť ponechaná pôvodná vegetácia, ak ich druhové zloženie je žiadúce (plytko koreniace, neagresívne druhy, obrázky 1-2). Vegetácia v medziriadku môže byť regulovaná kosením, kultiváciou, prípadne opatrnou aplikáciou prípravku.

Roundup®Flex môže byť použitý v porastoch staších ako tri roky. Počas aplikácie sa prípravok nesmie dostať do kontaktu s kmienkom, alebo vetvami. Sú doporučované plošné aplikačné trysky, nízky tlak pri postreku a veľké kvapky. Bezpečnosť plodín môže byť ďalej  zvýšená použitím krytky postrikovača. Neodporúčame robiť aplikáciu počas veterného počasia.

Roundup®Flex môže byť súčasťou system kontroly burin v sadoch a viniciach i vďaka tomu, že je schopný poskytovať uspokojivé výsledky, často i za menej vhodných poveternostných podmienok.

Riadkové ošetrenie ROUNDUPOM®Flex na višňovej plantáži. Felsőörs, Maďarsko

Riadková aplikácia ROUNDUPU®Flex na vinici.

Železnice

Roundup®Flex má veľký význam v systéme údržby železníc pri likvidácii burín na železničnom zvršku voľných tratí, banketoch a koľajištiach

Výhody aplikácie herbicídu Roundup®Flex:

 • zaistenie bezpečnosti prevádzky,
 • zvýšenie životnosti stavieb a dopravných zariadení,
 • zníženie nákladov v porovnaní s mechanickou likvidáciou burín a zvýšenie produktivity práce,
 • zabezpečenie melioračnej funkcie železničných zvrškov.
Buriny Dávkovanie Aplikácia
nežiaduca vegetácia 3,7 – 7,5 l /ha aplikujeme od polovice mája do konca vegetácie