Rýchly, výkonný, flexibilný

Roundup®Flex

Istota účinku

Legendárnym úspechom sa značka Roundup® uviedla na trh už v 70. rokoch minulého storočia. Vtedy sa začal písať jej jedinečný príbeh, na ktorý nadväzuje i najnovšia generácia výrobkov Roundup®Flex. Vtedy sme sa rozhodli držať krok s čím ďalej tým náročnejšími potrebami moderného poľnohospodárstva, a to sa nám darí i dnes. Roundup® stále dobýva svet.

Receptúra s novým zložením

Vďaka novému zloženiu má Roundup®Flex tieto prednosti:

 • zaručený účinok,
 • široké možnosti aplikácie,
 • veľmi dobrý účinok i za nepriaznivých poveternostných podmienok,
 • účinnosť nezníži ani dážď hodinu po aplikácii,
 • jednoduché použitie,
 • široká miešateľnosť pesticídov,
 • znížená náchylnosť na odlet kvapiek,
 • nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Štyri generácie originálneho Roundupu

Počas štyridsiatich rokov existencie prípravkov Roundup® sa ich zloženie neustále vyvíjalo a zlepšovalo. Preto je každý z výrobkov tejto značky iný. Ako ich už štvrtá generácia sa predstavuje nový Roundup®Flex. Už v ranej fáze vývoja bol Roundup®Flex dôkladne testovaný, a to tak v črepníkových pokusoch, ako aj na poliach. Výsledky predbehli naše očakávania.

Glyfosát Roundup® je unikátny

Glyfosat Roundup® je unikátny svojím zložením. Technológia výroby spoločnosti Monsanto je zárukou jeho účinnosti. Soľ a zmáčadlo ovplyvnia kvalitu glyfosátu a jeho výkon na poli. Spoločnosť Monsanto vyvíja stále nové receptúry a zloženia. Najnovší z nich je Roundup®Flex, ktorý obsahuje o 33 % viac aktívnej látky ako Roundup®Klasik (360 g/l glyfosátu).

 • Roundup®Flex obsahuje 480 g/l glyfosátu vo forme draselnej soli 588 g/l.
 • Nová technológia zmáčadel.
 • Nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Flexibilné možnosti aplikácie

Pre poľnohospodárske podniky je dôležité efektívne využívať pracovný čas a optimalizovať používané postupy. To platí predovšetkým v oblasti ochrany rastlín. Nový Roundup®Flex vám umožní využívať čas optimálne a pracovať na poli i za nepriaznivých podmienok. Máte tak oveľa väčší časový priestor na jeho aplikáciu.

Účinná látka sa dostane tam, kam treba

Aby bola aplikácia glyfosátu účinná, musí sa dostať do cievneho systému rastliny a do koreňov, kde môže pôsobiť.

Roundup®Flex obsahuje nové zmáčadlo, ktoré je šetrné k rastlinám. Prípravok prenikne do listov bez toho, aby narušil ich bunkovú štruktúru. Rastlina neblokuje absorpciu Roundup®Flexu a umožní jeho rýchlu translokáciu do koreňov. Tým, že Roundup®Flex zastaví tvorbu aminokyselín, zastaví vegetatívny proces v celej rastline. Tak je úspech zaručený.

Veľmi rýchla distribúcia účinnej látky Roundup®Flex

PRED APLIKÁCIOU ROUNDUP®FLEX

ZELENÁ FARBA UKAZUJE AKTÍVNE FOTOSYNTETICKÉ TKANIVÁ ZDRAVEJ RASTLINY.

3 DNI PO APLIKÁCII ROUNDUP®FLEX

ČERVENÁ FARBA UKAZUJE, ŽE PO 3 DŇOCH UŽ BOLA FOTOSYNTÉZA UKONČENÁ, I KEĎ BEZ VIDITEĽNÝCH PRÍZNAKOV

1976:
ROUNDUP AKO PRVÝ GLYFOSÁT NA TRHU

1998:
ROUNDUP BIAKTIV NA ŠETRNÉ POUŽITIE V CITLIVOM PROSTREDÍ (VODNÉ PLOCHY)

2003:
ROUNDUP RAPID S TECHNOLÓGIOU TRANSORB

Za nepriaznivého počasia

Prekračujeme limity. Pri extrémnom vlhku, chlade alebo veľkom suchu sa môžu glyfosáty používať len v obmedzenej miere. Roundup®Flex však tieto hranice výrazne posúva a garantuje účinok v nepriaznivých podmienkach. Vďaka tomu nie ste takí závislí od počasia a môžete sa rozhodovať flexibilnejšie.

Kvalitný, flexibilný a výkonný, účinkuje aj v nepriaznivých podmienkach

 • Funkčný, aj keď je zima, horúčava, sucho alebo pri použití s tvrdou vodou,
 • odoláva dažďu už hodinu po aplikácii,
 • rýchlo účinkuje,
 • široké využitie počas roka na celej farme,
 • skrátený kultivačné interval,
 • ochranná vzdialenosť 0 m pri použití trysiek 75%.

Hranice použitia:
teplota: 2 °C až 30 °C
relatívna vzdušná
vlhkosť: min. 50 %

Odolnosť voči dažďu

Nový Roundup®Flex je už 1 hodinu po aplikácii odolný proti zmytiu dažďom. V praxi oceníte flexibilitu Roundup®Flex a môžete si byť istí jeho účinkom.

Účinnosť hodinu po daždi

Skoršia kultivácia

Interval medzi aplikáciou postreku a spracovaním pôdy mohol byť skrátený tak v prípade jednoročných, ako aj trvalých burín. Pri jednoročných burinách sa pôda môže upravovať dokonca už 6 hodín po aplikácii postreku. Pri trvalých burinách Roundup®Flex skrátil kultivačný interval na 2 až 4 dni (2 dni na pýr a cirok pri plnej dávke).

Vytrvalé buriny
Istý a trvalý účinok proti pýru plazyvému a cirok pri plnej dávke 3,7 l/ha po 2 dňoch. Pre ostatné vytrvalé buriny po 4 dňoch.

Jednoročné buriny
Istý a trvalý účinok pri jednoročných burinách po 6 hodinách.

 

JEŽATKA KURIA NOHA
(ECHINOCHLOA CRUS-GALLI)

PÝR PLAZIVÝ
(AGROPYRON REPENS)

PICHLIAČ ROĽNÝ
(CIRSIUM ARVENSE)

PUPENEC ROĽNÝ
(CONVOLVULUS ARVENSIS)

Znížený úlet

Roundup®Flex v porovnaní s Roundup®Rapid znižuje úlet postreku, pretože jeho fyzikálne vlastnosti sa blížia vlastnostiam vody. Roundup®Flex nevyžaduje žiadne ďalšie zmáčadlá.

Znížená náchylnosť na odlet kvapiek Roundup®Flex

Pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín môže dôjsť k odletu kvapiek i na plochy, ktoré s ošetrovaným poľom susedia, ako sú cudzie pozemky, medze alebo napríklad vodné plochy. Dá sa tomu predchádzať nastavením a obsluhou postrekovacieho stroja alebo tiež zložením prípravku. Roundup®Flex sa správa podobne ako voda a tvorí kvapky s veľkým objemom.

Nové zloženie prípravku Roundup®Flex redukuje vytváranie malých kvapiek, a tak podstatne znižuje ich úlet mimo plochy aplikácie bez toho, aby sa museli pridávať ďalšie pomocné látky. Vďaka úletu kvapiek zníženému o 33 % dosiahnete vyššiu účinnosť pri rovnakej dávke prípravku.

Roundup®Flex, podobne ako voda, vytvára kvalitné kvapky strednej veľkosti i pri 3 baroch tlaku.

 

Fakty

 • trysky sú kalibrované výrobcami iba na vodu
 • vďaka zmáčadlu a zloženiu produkuje Roundup®Flex podobné kvapky ako voda
 • glyfosátové roztoky sú náchylnejšie na úlet ako voda

 


ROUNDUP®FLEX BEZ ZMÁČADLA


BEŽNÝ PRÍPRAVOK SO ZMÁČADLOM

ROUNDUP®FLEX BEZ ZMÁČADLA UKAZUJE MENŠIE ODLETOVANIE KVAPIEK OPROTI BEŽNÉMU PRÍPRAVKU SO ZMÁČADLOM. POSTREK POD NÍZKYM TLAKOM A PRI SILNOM VETRE (1,5 baru a 3 m/s).

Miešateľnosť pesticídov

Roundup®Flex poskytuje vyše 150 možností Tank mixu na ochranu rastlín

Počas rozsiahleho testovania so 150 rôznymi prostriedkami na ochranu rastlín sa preukázalo, že Roundup®Flex je veľmi dobre kombinovateľný s veľkým počtom účinných pôdnych herbicídov a má najširšiu kombinovateľnosť s testovanými zmiešanými Tank mix pesticídmi.

Napríklad v kukurici (pred siatím):

 • Isoxaflutol
 • Mesotrione + metolachlor + terbutylazine
 • Pendimethalin + dimethenamid-P
 • S-metolachlor + mesotrione
 • Terbuthylazine + pendimethalin
 • Terbuthylazine + mesotrione

Napríklad v obilninách (pred siatím):

 • 2, 4-D + MCPA
 • MCPA

Účinkuje i v tvrdej vode – nemusíte upravovať jej pH

Pokiaľ je voda veľmi tvrdá, môže to negatívne ovplyvniť účinnosť herbicídov. Dôvodom je veľký podiel iónov vápnika a horčíka (Ca2+, Mg2+). Roundup®Flex však má veľký kompenzačný potenciál a dokáže si s tvrdosťou vody poradiť.

 

Účinnosť pri veľmi tvrdej vode 1 000 ppm CaCO3

Údaje

Pri nalievaní buďte opatrní.

Nádrž nesmie pri plnení pretiecť.

Dbajte na povolené použitie a dodržujte návod na aplikáciu.

Odporúčame rýchlosť pri postreku.

Neaplikovať postrek pri vysokej rýchlosti vetra.

Priamy postrek alebo úlet postrekovej hmly nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty.

Odporúčame používanie bezúletových dýz.

Náradie a stroje čistite len na miestach na to určených.

Neaplikovať pri nevhodnom počasí.

Zvyšky aplikačnej kvapaliny a oplachovej vody nesmú zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd.

Maximálna rýchlosť vetra pri postreku do 5 m/s.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd).

Účinok i za nepriaznivého počasia.

O 33 % koncentrovanejší ako štandardný glyfosát.

Jednorazová aplikácia, bez nutnosti ďalšieho ošetrenia.

Ochranná zóna vo vzdialenosti 1 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Odoláva dažďu už hodinu po aplikácii.

Kultivácia je možná už 2 dni po aplikácii na pýr a cirok.

Spracovanie pôdy už 6 hodín po aplikácii na jednoročné buriny.

Širšie aplikačné okno: použitie od 2 °C do 30 °C.

Nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Široká miešateľnosť.

Šetrné zmáčadlo, ďalšie už nie je potrebné.

Bez nutnosti úpravy pH vody.

Ako spoznáte originálne balenie Roundup®Flex

Originálne obaly majú mnoho výhod:

 • Embasové – vlisované označenie „Monsanto alebo Roundup“,
 • držadlo na ľahké uchopenie,
 • etiketu s detailnými informáciami vrátane základných parametrov,
 • úchop na spodnej strane pre ľahké vylievanie,
 • Monsanto patent „antiglug systém“ a veľký otvor hrdla s prisávaním vzduchu pre plynulé vylievanie bez bublín,
 • kalibráciu pre ľahké odmeriavanie,
 • oblé zakončenie hrdla, aby v ňom nezostávala kvapalina.

Balenie a etikety

Dostupné balenia

Roundup®Flex je k dispozícii v rôznych veľkostiach balenia: 20 l a 640 l

Rôznym potrebám týkajúcim sa použitého množstva vyhovuje tzv. „jumbo shuttle“.

S kanistrami Roundup®Flex sa ľahko manipuluje, integrovaný uzáver „no-glug“ zaručuje prelievanie prípravku konštantnou rýchlosťou a úplné vyprázdnenie kanistra.

Bezpečnosť

Karty bezpečnostných údajov k produktom Roundup®Flex sú na prevzatie tu.

K stiahnutiu

Brožura

Brožura Roundup [PDF, 6 MB]

Etikety

Inzerce