Rýchly, výkonný, flexibilný

Fakty

Technológia

Výroba a balenie glyfosátu Roundup®Flex
Výroba v Európe. Umožňuje vysokú kvalitu a koncentráciu.

 • O 33 % koncentrovanejší ako štandardné 360 g/l formulácie.
 • Menej produktu na kúpu, skladovanie, dopravu, manipuláciu a odpadu na recykláciu.
 • Špeciálne hrdlo s prisávaním pre ľahké nalievanie z Monsanto kanistrov.

Výrobný proces je neustále pod prísnou kontrolou, zabezpečuje garantovaný obsah účinných látok a zmáčadiel.

Zmáčadlá

Roundup®Flex zmáčadlo

 • vyladená technológia kombinácie viacerých zložiek,
 • vysoký účinok na povrchu listov,
 • prijateľné toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti celej zmesi (prípravku),
 • bez použitia látky tallowamine.

Prečo je nutný VÝBER FORMULÁCIE a ZLOŽENIA?

 • Soľ a zmáčadlo sú dôležité pre kvalitu a celkový výkon.
 • Riziko a nebezpečenstvo pre človeka a životné prostredie.

Glyfosát a soľ

 • Roundup®Flex – Glyfosát a K soľ
 • Glyfosát – 480 g/l nízka viskozita, forma „Draselná soľ“
 • Roundup®Flex = 480 g/l Glyfosát (Glyphosate) = 588 g/l draselnej soli

Bezpečnosť

Karty bezpečnostných údajov k produktom Roundup®Flex sú na prevzatie tu.

Roundup história

Glyfosát, aktívna súčasť Roundupu a jeho herbicídny charakter

Glyfosát bol prvýkrát pripravený v laboratóriu Monsanta v máji roku 1970 chemikom Monsanta dr.
Johnom Franzom. Predbežné výsledky skleníkových testov boli k dispozícii na začiatku júna toho istého roka. Prvotné výsledky boli také sľubné, že mnoho druhotných testov bolo preskočených, aby mohli byť urýchlené poľné skúšky. Monsanto predstavilo Roundup ako postemergentný, neselektívny herbicíd na niekoľkých svetových trhoch v roku 1974.

V súčasnosti je glyfosát najpoužívanejším produktom na ochranu rastlín na svete. Je schválený na aplikáciu na viac ako sto plodín a je efektívny pri kontrolovaní viac ako 300 druhov buriny.

Zdroj: sales 2009, phillips McDougall, industry overview, 2010

Unikátne biologické vlastnosti glyfosátu a jeho vodou riediteľných solí sú (FRANZ et al. 1997):

 • Je to širokospektrálny, neselektívny, postemergentný herbicíd s účinnosťou na všetky jednoročné i viacročné rastliny.
 • Glyfosát je systémový herbicíd, ktorý je rýchlo prenášaný z listov do koreňov, odnoží a do apikálnych tkanív ošetrovaných rastlín.
 • V kontraste so svojou dobrou jednotkovou aktivitou pri aplikácii vo forme listového postreku, glyfosát nevykazuje v základe žiadnu preemergentnú alebo zvyškovú aktivitu i pri aplikácii vysokých dávok.
 • Hneď ako sa dostane do rastliny, potláča glyfosát kľúčový enzým známy ako EPSPS syntáza. Potlačenie tohto dôležitého enzýmu zabraňuje rastline v syntéze určitých aromatických aminokyselín, ktoré sú základné pre rast rastliny. Vyššie formy života (cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky a hmyz) tento enzým nemajú.

Mechanizmus pôsobenia

Glyfosát potlačuje enzým 5enolpyruvylšikimát3fosfát syntázu (EPSPS) (Armhein et al. 1980), ktorý je prítomný v rastlinách, plesniach a baktériách, ale nie u zvierat. Potlačenie rastlinnej biosyntézy aromatickej aminokyseliny glyfosátom bolo prvýkrát zaznamenané Jaworskim v roku 1972. Katalýza enzýmu EPSPS, presun enolpuruvylovej polovice fosfoenolpyruvát (PEP) do šikimát3fosfátu (S3P). Toto je kľúčový krok v syntéze aromatických aminokyselín a nakoniec hormónov a iných rastlinných metabolitov. Reakcia EPSPS je predposledným krokom v ceste šikimovej kyseliny, ktorá produkuje dôležitý prechodný deliaci bod, chorizmát (Franz et al. 1997). Pri glyfosáte nebol pozorovaný žiadny ďalší systém fungovania ani pri aplikácii vysokých dávok na sóju a jarnú repku odolnú proti glyfosátu (Nandula et al. 2007).

Stála kontrola kvality a zloženia

K objavu fungovania glyfosátu ako inhibítora EPSPS (Steinrucken a Amrheim 1980) došlo z veľkej časti vďaka rýchlemu nahromadeniu šikimovej kyseliny (Amrheim et al 1980), ktorá teraz bežne slúži ako prostriedok na meranie glyfosátovej toxicity (Sing a Shaner 1998).

Komerčná formulácia ROUNDUP

ROUNDUP prechádza neustálym vývojom v dôsledku neustáleho objavovania nových formulácií. Pre zmenu formulácie môže existovať mnoho dôvodov:

 • zvýšenie účinnosti,
 • zvýšenie spoľahlivosti výkonu za nepriaznivého počasia štandardizácia formulácií,
 • zjednodušenie produkcie a zvýšenie pracovnej bezpečnosti.

Formulácie Roundupu zahŕňajú aktívnu zložku glyfosát vo forme solí, pretože kryštalická glyfosátová kyselina je málo rozpustná vo vode, zatiaľ čo jej soli sú rozpustné ľahko. Globálne sú predávané draslíkové, sodné, IPA a amoniové soli. V strednej a východnej Európe obsahujú rôzne produkty ROUNDUPU buď IPA alebo draslíkové soli. V rastline je to glyfosát a nie jeho soľ, ktorý spôsobuje herbicídny efekt a preto je pre použitie dôležité poznať obsah glyfosátu, aby bolo použité správne množstvo.

V dôsledku zmeny koncentrácie aktívnej zložky sa bude množstvo produktu tiež meniť.