Rýchly, výkonný, flexibilný

15. 4. 2016

Roundup®Flex Flexibilný, rýchly, silný

Monsanto Slovakia s r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava.

Pre ďalšie infomácie o Roundup® kontaktujte prosím www.monsanto.sk, telefonicky priamo Ing. Martin Uhelák 0903 759 046. Pre technické otázky aplikácie prípravku Roundup®Flex sa obracajte prosím i na pracovníkov MV – servisu:

Ing. Eva Habalová, tel. 0905 942 056 | Ing. Daniela Slivová, tel. 0905 306 302
Ing. Štefan Fedor tel. 0905 942 057 | Ing. Lýdia Fojtíková, tel. 0904 568 740
Ing. Marcel Krasnica, tel. 0915 838 575 | Ing. Michal Uhrin tel. 0905 942 058.

15. 4. 2016

Skúsenosti s použitím prípravku MONITOR 75 WG proti Metličke obyčajnej (Apera spica-venti )

Minulá jeseň a končiaca sa zima boli neobyčajne suché v strednej a východnej Európe. Preto počasie

bolo veľmi nevhodné pre sejbu a samotný vývoj ozimnej pšenice. Následne vzchádzanie a odnožovanie bolo oveľa slabšie ako sa normálne očakáva. Slabý rast plodiny otvoril priestor pre buriny, ktoré ako divoké druhy sú viac prispôsobené horším podmienkam, takže dokážu ešte dokonca znížiť plánovanú úrodu kultúrnej plodiny. Najagresívnejšie a najvplyvnejšie sú tie, ktoré sa vyvíjajú spolu s plodinou. Jednoročné trávy ako Metlička obyčajná (Apera spica-venti) alebo Psiarka roľná (Alopecurus myosuroides), Stoklasy ( Bromus) druhy, ktoré začínajú vzchádzať v tom istom čase ako plodina a potom ju ovplyvňujú počas celého jej životného cyklu, takto zapríčiňujú veľké straty na úrode. Ba čo viac Metlička obyčajná sťažuje zberové práce, lebo má dlhú a tenkú slamu. Na základe praktických skúseností i vedeckých štúdii Metlička obyčajná (Apera spica-venti) je najškodlivejším a najdôležitejším trávnatým druhom burín v Česku a Slovensku v ozimných obilninách. Prakticky ju môžeme nájsť vo všetkých oblastiach krajiny, kde sa pestuje ozimná pšenica. Preto i likvidácia trávovitých burín a obmedzenie konkurencie voči kultúrnej plodine je vysoko prioritné.

PDF

15. 4. 2016

Náskok vo vývoji glyfosátov

Istota účinku pri všetkých podmienkach

Odstánenie burín pred sejbou má významnú úlohu v boji s vytrvalými a jednoročnými burinami. Naviac toto ošetrenie nahradí mechanickú kultiváciu, ušetrí čas a prispieva k zachovaniu pôdnej vlahy. Účinok ošetrenia však závisí na poveternostných podmienkach a veľkosti listovej plochy burín.

Pri extrémnom vlhku, chlade alebo suchu sa môžu glyfosáty používať len v obmedzenej miere.

Roundup®Flex však tieto hranice posúva a zaručuje účinok i v nepriaznivých podmienkach.

Vďaka tomu nie ste tak závislý na počasí a môžete sa rozhodovať flexibilnejšie. Nový Roundup®Flex poskytuje väčší časový priestor a umožní Vám využívať čas optimálne a pracovať na poli i za nepriaznivých podmienok.

PDF

15. 4. 2016

Roundup nespôsobuje rakovinu

- k tomuto istému záveru došli odborníci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a experti jednotlivých členských štátov po dôkladnej revízii a ďalších vyhodnoteniach vlastností účinnej látky a pomocných látok u prípravku Roundup.

PDF