Okolo vodných tokov a nádrží

Kde kúpiť

Agropodnik Trnava a. s.
Chovatel'ská 2, 917 01 Trnava

lng. STANISLAV HERCEG
Tel.: +421 905 033 410
E-mail: stanislav.herceg@agptt.sk

lng. STANISLAV HALAČ
Tel.: +421 905 721 493
E-mail: stanislav.halac@agptt.sk

lng. IGOR GÁLIK
Tel.: +421 918 622 016
E-mail: igor.galik@agptt.sk

lng. IVAN MIKLOVIČ
Tel.: +421 905 965 712
E-mail: ivan.miklovic@agptt.sk

lng. RASTISLAV TONKOVIČ
Tel.: +421 908 528 592
E-mail: rastislav.tonkovic@agptt.sk

lng. ZOLTÁN KOROSI
Tel.: +421 907 718 991
E-mail: zoltan.korosi@agptt.sk

lng. ROMAN NÁDASKÝ
Tel.: +421 904 396 209
E-mail: roman.nadasky@agptt.sk

ACHP Levice a. s.
Podhradie 31, 934 01 Levice

lng. JARMILA PETROVIČOVÁ
Tel.: +421 911 489 101
E-mail: petrovicova@achplv.sk

lng. MÁRIA DOBROVOĽNÁ
Tel.: +421 903 991 024
E-mail: maria.dobrovolna@achplv.sk

lng. MAREK VETTER
Tel.: +421 903 991 065
E-mail: vetter@achplv.sk

lng. ONDREJ KOVÁČ ml.
Tel.: +421 905 457 332
E-mail: buchel@achplv.sk

lng. ONDREJ KOVÁČ
Tel.: +421 905 417 603
E-mail: kovac@achplv.sk

lng. ROMAN BUCHEL
Tel.: +421 905 457 332
E-mail: buchel@achplv.sk

lng. JOZEF JAKUBÍK
Tel.: +421 905 746 653
E-mail: Iudanice@ach plv.sk

lng. MARTA VOJTEKOVÁ
Tel.: +421 903 716 397
E-mail: vojtekova@achplv.sk

lng. PETRA CHROMČOVÁ
Tel.: +421 918 609 658
E-mail: chromcova@achplv.sk

TAJBA, a. s.
Železničná 2, 044 14 Čaňa

lng. MILAN ŠIMO
Tel.: +421 905 730 092
E-mail: simo@tajba.sk

TIBOR ŠTEFAN
Tel.: +421 905 721 517
E-mail: stefan@tajba.sk

lng. MICHAL CIBERE
Tel.: +421 918 609 773
E-mail: cibere@tajba.sk

lng. VLADIMÍR HOSTAČNÝ
Tel.: +421 918 609 677
E-mail: hostacny@tajba.sk

VLADIMÍR LACKO
Tel.: +421 905 252 703
E-mail: lacko@tajba.sk